Skip Navigation LinksAbenaOnline Norge >Forside > Varer (hide).

Varerne i denne gruppe består bl.a. af remedier til brug ved anlæggelse af sonder med forskellige formål. Det gælder f.eks. i ernæringsøjemed, eller hvor sugning er nødvendig.

Gruppen omfatter også vores sortiment til iltbehandling.

Genoplivningsudstyr er placeret i denne varegruppe, bl.a. i form af en ”Akutkuffert”, som indeholder nødvendigt udstyr i forbindelse med genoplivning af bevidstløse, voksne personer.

Akutkufferten leveres komplet med indhold. Indholdet er udførligt beskrevet på de efterfølgende sider. Akutkufferten fås også uden indhold, så man kan sammensætte indholdet i kufferten efter eget ønske. På næste side findes en liste over varer, vi mener, at en akutkuffert bør indeholde. Listen hedder ”Tilhørende varer”. Man kan bestille netop det antal af de varer, der er brug for, og dermed tilpasse kufferten til f.eks. voksne, børn eller præmature (for tidligt fødte).

En akutkuffert er forsynet med følgende instrukser til brug for genoplivning af personer med hjertestop:

• Hjerteforeningens genoplivningsinstruks ”Lær at redde liv”

• Dansk Selskab for Allergologi's klaringsrapport "Akutberedskab ved procedurer med øget

risiko for anafylaksi. Specielt med henblik på allergen-specifik immunterapi”. Denne rapport

beskriver bl.a., symptomer hos personer med anafylaktisk chok, samt hvilke

hjælpemidler, der bør være til stede hos den alment praktiserende læge i behandlingen

heraf/genoplivningsøjemed.

Akutkufferten er velegnet til både alment praktiserende læger, speciallæger, sygeplejeklinikker, hjemmesygeplejen/hjemmeplejen, sundhedsplejen og til hospitalsbrug.

Abena Hygiene AS · 1065 Oslo · TLF. +47 22 80 43 10 · FAX 22 80 43 20 · Orgnr. 980 402 320 · INFO@ABENA.NO · COOKIES