Skip Navigation LinksAbenaOnline Norge >Forside > Bækkener og kolber

 

Gruppen inkontinens omfatter en lang række produkter til afhjælpning af alle typer af inkontinens for brugere med urin- og/eller afføringsinkontinens.

Produkterne kan anvendes til alle typer af inkontinens. Graden af inkontinens har betydning for valg af produkt. Derfor indeholder gruppen produkter til at afhjælpe den enkeltes behov i form af bleer, ballonkatetre, coatede og ucoatede katetre til intermitterende katerisation, uridomer til inkontinente mænd samt suprapubiske katetre/top-katetre.

Der findes forskellige metoder til at afhjælpe afføringsinkontinens, f.eks. i form af analirrigation, fækalposer eller analpropper

I inkontinensgruppen findes der også et større sortiment i underlag og stiklagener, både

engangsprodukter og vaskbare, samt forskellige størrelse af løftestykker.

Abena har uddannede kontinenssygeplejersker med mange års erfaring indenfor specialet. De fungerer som faglige rådgivere og sparringspartnere ude hos brugeren eller på institutioner, hvor der er brugere med inkontinensproblemer. Det kan f.eks. være på plejehjem eller boinstitutioner.

Kontinenssygeplejerskerne underviser, superviserer og vejleder i brugen af bleer, og de kan opstille konkrete løsningsforslag for den enkelte bruger, hvis der opstår problemer.

Abena har også konsulenter med sygeplejerskebaggrund. De fungerer som konsulenter inden for sygeplejen, og de kan vejlede, guide og undervise i andre løsninger af inkontinensproblemer ude hos brugeren. Det kan f.eks. dreje sig om engangs-, ballon- eller suprapubiske katetre.

Medarbejderne i Abena's ordremodtagelse er under kontinuerlig uddannelse og supervision, når det gælder inkontinensprodukter. Det sker for at kunne give den bedste vejledning og information inden for produkterne til inkontinens.


.

Abena Hygiene AS · 1065 Oslo · TLF. +47 22 80 43 10 · FAX 22 80 43 20 · Orgnr. 980 402 320 · INFO@ABENA.NO